Button
Nadere gegevens
 
Locatie op groepstafel in school, of in de buurt van een zandbak
Tijdsduur ongeveer 2 uur
Uitvoering leerkracht 
Groepen 5 t/m 8
Sluit aan bij de methoden  
Lesnummers  
Kerndoelen  
   
   
 

Bomen en hout

bomen groot

Kinderen leren gericht kijken naar bomen met behulp van tekenopdrachten, boomonderzoek en observatie-opdrachten.

Ze leren omgaan met een boomhoogtemeter en diktemeter. Ze leren hoe hout groeit en ze leren eigenschappen van hout kennen.
  

Materialen

 
leskist boom en hout